Bitcoin puoliintuminen
Bitcoin puoliintuminen

Bitcoinin puoliintuminen on termi, joka ei ole välttämättä aivan kaikille tuttu. Termillä tarkoitetaan, että Bitcoinin louhintapalkkio puolittuu noin neljän vuoden välein. Puoliintuminen, joka tunnetaan myös nimellä Bitcoin halving, on ohjelmoitu Bitcoinin koodiin, joten se tapahtuu automaattisesti.

Ensimmäinen puoliintuminen tapahtui marraskuussa 2012. Vuoden 2024 puoliintuminen sijoittui huhtikuuhun. Halvingeja tulee tapahtumaan yhteensä 32 kappaletta. Tämän jälkeen kaikki Bitcoinit on louhittu. Niitä on yhteensä 21 miljoonaa. Viimeisen halvingin on laskettu tapahtuvan vuonna 2140.

Bitcoin ei ole ainut kryptovaluutta, jolla on käytössä halving-tapahtumia. Myös Bitcoin Cashilla ja Litecoinilla on omat halvinginsa. Näistä Bitcoin Cashilla on sama puoliintumisjärjestelmä kuin Bitcoinillakin. Litecoinin puoliintuminen taas tapahtuu aina vuotta ennen Bitcoinin puoliintumista.

Tietoa puoliintumisesta

Kun Bitcoineja louhitaan, niistä saatavat lohkopalkkiot jaetaan louhijoille aina uuden lohkon myötä. Lohkopalkkio oli alunperin 50 Bitcoinia per lohko. Palkkio on puoliintunut tämän jälkeen kolme kertaa ja tämänhetkinen lohkopalkkio on 6,25 Bitcoinia per lohko.

Sille, että puoliintuminen tapahtuu noin neljän vuoden välein, on syy. Se nimittäin tapahtuu aina 210 000 lohkon välein, joka vastaa noin neljää vuotta. Tämä luku on saatu käyttämällä kaavaa, jossa yhden Bitcoinin lohkoaika on n. 10 minuuttia. Aika ei kuitenkaan ole tarkka, vaan keskiarvo. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että osa lohkoista saatetaan louhia hyvin pienessä ajassa, kun taas toisten lohkojen louhimiseen voi kulua aikaa jopa tunti.

Entä sitten louhintatehon kasvaminen? Sen ehkä luulisi vaikuttavan lohkoaikaan, mutta näin ei ole. Louhinta nimittäin vaikeutuu jatkuvasti. Tämä on tarkoituksellista, sillä sen ansiosta puoliintumiset saadaan ajoitettua säännöllisesti.

Mitä puoliintumisessa oikein tapahtuu?

Itse puoliintuminen tapahtuu koodin ohjelmoinnin ansiosta. Bitcoinissa on käytetty erityistä Proof of Work -konsensusalgoritmia. Toisinsanoen kaikkien Bitcoin-verkon osapuolten tulee olla yhtä mieltä siitä datasta, joka lohkokehjuun tallennetaan. Nykyään Proof of Workin tilalla käytetään Proof of Stakea.

Proof of Workissa luodaan tietynlainen työntodiste, jolla louhija oikeutetaan uuden lohkoketjun lohkon luomiseen. Käytännössä louhijat ovat erityisesti louhimiseen tarkoitettuja tietokoneita.

Puoliintuminen on täysin automaattista. Bitcoinin ohjelmakoodiin on sisällytetty tietynlainen funktio, joka reagoi louhittujen lohkojen määrään. Tällöin lohkopalkkio puolittuu. Kerroimme, että määrän tulee olla 210 000 lohkoa. Määrä on aikoinaan määritetty Bitcoinin kehittäjän, Satoshi Nakamoton toimesta.

Lyhyesti louhimisesta

Kerroimme lohkopalkkiosta, joka myönnetään uuden lohkoketjun lohkon luojalle eli louhijalle. Jotta tämän voi ymmärtää, täytyy tietää, mitä louhimisella tarkoitetaan. Itse louhiminen tapahtuu erityisesti kyseistä käyttötarkoitusta varten hankitulla tietokoneella. Louhintaa voidaan tehdä mm. näytönohjaimen (GPU) tai tietokoneen prosessorin (CPU) avulla. Muita vaihtoehtoja ovat FPGA- ja ASIC-louhintakoneet.

Louhintaan liittyy muitakin olennaisia asioita, mutta lyhyesti kerrottuna louhijan tehtävänä on pyrkiä selvittämään monipuolisia salausalgoritmeja ennen muita. Lohkopalkkio maksetaan sille louhijalle, joka onnistuu selvittämään algoritmin.

Mihin Bitcoinin puoliintuminen vaikuttaa?

Puoliintumisella on useita vaikutuksia Bitcoinien markkinoihin. Sen myötä Bitcoinin tarjonta vähenee, joka saattaa nostaa sen arvoa. Tämä on luonnollista silloin, kun tarjonta vähenee, mutta kysyntä joko kasvaa tai pysyy samana.

Arvon muutokset taas vaikuttavat suoraan sijoittamiseen. Sijoittajat ovat yleensä silmä tarkkana nimenomaan puoliintumisen ajankohtana ja sitä ennen, sillä he tietävät, että sen arvo saattaa nousta tapahtuman jälkeen.

Bitcoinien käyttö on yleistynyt viime vuosien aikana merkittävästi. Kryptovaluuttaa hyväksyy nykyään yhä useampi verkkokauppa ja esimerkiksi nopea kasino. Bitcoineilla maksaminen koetaan turvalliseksi ja lisäksi sitä halutaan kokeilla myös uteliaisuudesta. Tulevaisuuden useat halving-tapahtumat tulevat todennäköisesti muuttamaan tätä jollain tavalla.

Ja koska Bitcoinin puoliintuminen tietää louhijoille pienempää palkkiota, voi tämä vähentää louhijoiden määrää huomattavasti. Mikäli louhijoita vähenisi erittäin huomattavasti, tulisi tämä vaikuttamaan suoraan Bitcoinin louhintatehoihin. Asia konkretisoituu mentäessä ajassa eteenpäin. Louhijat ovat ensimmäisiä, joihin puoliintuminen suoraan vaikuttaa. Ja mitä enemmän louhijoita on, sitä turvatumpi lohkoketju on. Louhijoiden määrän huomattava pienentyminen saattaisi johtaa turvallisuuden vähenemiseen. 

Tulevaisuuden louhijoiden määrää voi vain spekuloida, mutta totta on, että louhimisen kannattavuus tulevaisuudessa on herättänyt keskustelua jo nyt. Kun louhijoiden saamat palkkiot putoavat aina puoleen, on tärkeää että louhinnasta saa kuitenkin jonkinlaisen korvauksen. Se, missä muodossa tämä voisi tulevaisuudessa tapahtua, on mielenkiintoinen mietittävä aihe.